ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 3 เดือน

ข่าวดีทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง! ครม. เคาะ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 65
ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 3 เดือน

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน!!!

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (20 ก.ย. 65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เพื่อกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. … ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 นี้

ขอบคุณภาพ อนุชา บูรพชัยศรี

โดยจะมีการลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยนายจ้างและผู้กันตน ให้จ่ายเงินร้อยละ 3 จากปกติที่จ่ายร้อยละ 5 กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วย เพื่อหวังว่าจะได้แบ่งเบาภาระของนายจ้าง และผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้

กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท เป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
อุทาหรณ์ ยายพลาดล้มติดช่องประตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co