ฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยึด กัญชา ส่งไทย!

ฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตชด.234 ยึด กัญชา ซึ่งเป็น กัญชาแห้งอัดแท่ง ลักลอบข้ามโขง ส่งเข้าไทย!
ฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยึด กัญชา ส่งไทย!

ปกครอง อำเภอหว้านใหญ่ สนธิกำลังทหารตรวจยึด กัญชาอัดแท่ง หลังได้รับแจ้งจะมีการลักลอบขนข้ามโขง ส่งเข้าไทย!

วันนี้ (25 ก.ค. 65) นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้า กัญชา ซึ่งเป็น กัญชาแห้งอัดแท่ง ที่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร จึงได้มอบหมายให้ ปลัดฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.ชุด ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลหว้านใหญ่ ประสาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มุกดาหาร ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตชด.234 ตำรวจ สภ.หว้านใหญ่ และด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร เข้าสกัดจับกุมพร้อมยึดของกลาง

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออกลาดตระเวนบริเวณทางริมแม่น้ำโขง จนช่วงค่ำจึงเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถต้องสงสัย จึงร่วมกันตรวจยึด

แต่เมื่อเข้าไปตรวจ พบเพียงของกลางเป็น กัญชา อัดแท่ง 8 แพคๆละ 44 ห่อ/แท่ง แต่ละแท่งห่อด้วยฟรอยสีทอง ติดสติกเกอร์คำว่า ใบกัญชาสีเขียว ประมาณ 352 กก. และแบบไม่อัดแท่ง จำนวน 1 แพค ประมาณ 20 กก. รวมทั้งสิ้น 372 กก. และ รถยนต์กระบะ ป้ายทะเบียนสีแดง

แต่…ไม่พบตัวผู้ต้องหา!

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่พบตัวผู้ต้องหา แต่ภายในรถพบเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำของกลางที่ตรวจยึดได้ไปตรวจสอบและตรวจนับอย่างละเอียดอีกครั้ง ที่ สถานีเรือมุกดาหาร ก่อนนำกัญชาแห้งอัดแท่งพร้อมของกลางรถยนต์ส่งศุลกากรต่อไป

รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด และยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีไว้ในครอบครอง จำหน่ายมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพพืชกัญชา ไปตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 แล้ว

แต่รัฐบาลได้ควบคุมการใช้กัญชา ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565

โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 45(3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ 2 อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จําหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการกระทํา ดังต่อไปนี้

-การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ

-การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

-การจําหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และ หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม ตามข้อ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน

ข้อ 4 อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ 3 สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ในปริมาณที่จ่ายให้สําหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน

ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ขอบคุณภาพจาก: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ยึดกัญชาอัดแท่ง และติดตามผู้ลักลอบขนกัญชามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
ระทึกกลางกรุง! ตำรวจยิงสกัดรถหลังแหกด่านตรวจ
คลิปแนะนำอีจัน
ระทึกกลางกรุง! ตำรวจยิงสกัดรถหลังแหกด่านตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co