ทำความรู้จัก มูลนิธิคุ้มครองเด็ก อัมพวา องค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร

เมื่อมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ถูกครหาว่าทำร้ายเด็กซะเอง เกิดอะไรขึ้น ? และมูลนิธิมีเป้าหมายอุดมการณ์อย่างไร ? ทำความรู้จักองค์กรสาธารณะกุศล ไม่แสวงหากำไรและผลประโยชน์นี้ไปด้วยกัน
ทำความรู้จัก มูลนิธิคุ้มครองเด็ก อัมพวา องค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร

ล่าสุดเกิดประเด็นร้อนสุดฉาวมีการเข้าแจ้งความที่ สภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีการทำร้ายเด็กภายในมูลนิธิคุ้มครองเด็ก อ.อัมพวา ในการดูแลของ “ครูยุ่น” นายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ถูกร้องเรียนพฤติกรรมทำร้ายร่างกายและใช้แรงงาน จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

สำหรับ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก หรือ บ้านคุ้มครองเด็กเล็ก-เด็กหญิง ชื่อภาษาอังกฤษว่า Child Protection Foundation ได้รับการอนุญาตและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นมูลนิธิ แต่การดำเนินงานของมูลนิธิบ้านครูยุ่นแห่งนี้ถือเป็นองค์กรสาธารณะกุศล รูปแบบนิติบุคคล ใช้เงินบริจาคในการดำเนินงาน โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ แรกเริ่มของการจัดตั้งมูลนิธิ มีอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 106 ต่อมาในปี 2544 หลังมีเงินทุนบริจาคสนับสนุนจึงย้ายเด็กมาที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการ คืนบ้านให้เด็กหลังที่ 2 บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ เริ่มที่บ้านอัมพวา 1 ก่อนจะขยาย บ้านอัมพวา 2 ในปี 2548

ซึ่งมีนายแก้วสรร อติโพธิ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็ก และนายมนตรี สินทวิชัย หรือ ครูยุ่น ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก โดยมีเด็กอยู่ในความดูแลกว่า 55 คน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ที่แสดงจุดยืนมุ่งเป้าอย่างชัดเจนต่อการเข้าแก้ไขปัญหานั้น

1. เพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที หลังจากมูลนิธิฯได้ทราบข้อเท็จจริง หรือแม้แต่กรณีที่กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ หรือกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองเด็กและ

แก้ปัญหาให้เด็กได้รับความปลอดภัยได้

2. เพื่อเป็นการป้องกันเด็กที่หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อน และมามีอาชีพค้าประเวณี หรือเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆ

3. เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต และ ความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งการคุ้มครองเด็ก และปัจจัยสี่สำหรับเด็ก

4. รีบเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของเด็กตามกลุ่มเป้าหมายให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตามวัยที่ควรจะเป็น

5. พัฒนาเด็กในกลุ่มเป้าหมายทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากเด็กตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูแล้ว

6. ค้นหาศักยภาพและความสนใจของเด็ก ตามกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้ศักยภาพและความสนใจของตนอย่างเต็มที่เพื่อจะส่ง

ผลให้เด็กได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สำหรับชีวิตภายหน้าหรือเป็นอาชีพของเด็กในอนาคต

โดยมูลนิธิฯมีความหวังที่จะแสวงหาทางออกที่เหมาะสมให้กับเด็กหลังจากที่เด็กได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ในมูลนิธิฯ เพื่อร่วมแก้ไขป้องกันปัญหาในอนาคต

คลิปอีจันแนะนำ
ทำการบ้านรอพ่อ หน้าเมรุ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co