กรมควบคุมโรค เตือน 10 เมนู ควรระวัง ช่วงหน้าร้อน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน 10 เมนู ควรระวัง ช่วงหน้าร้อน เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง
กรมควบคุมโรค เตือน 10 เมนู ควรระวัง ช่วงหน้าร้อน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน 10 เมนูอาหารที่ควรระวังในช่วงหน้าร้อน เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมี รูป รส กลิ่น สีผิดปกติไม่ควรรับประทาน

โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง เรื่องการรับประทานอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง

จากรายงานของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่ปี 2561-2563 รวมจำนวน 1,342,975 ราย 1,189,659 ราย และ 915,289 ราย ตามลำดับ

จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลมาจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ ตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด ของอาหารและน้ำ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

สำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ที่ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนู ได้แก่

1.จ่อม/ก้อย/ลาบดิบ

2.อาหารประเภทยำ

3.อาหารทะเล

4.ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู

5.ขนมจีน 6.สลัดผัก

7.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ

8.ส้มตำ

9.ข้าวมันไก่

และ 10.น้ำแข็งที่ไม่สะอาด

ทั้งนี้ควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาด บริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงจากพืชและสัตว์ที่มีพิษหรือไม่รู้จัก ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อรับประทานร่วมกัน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และก่อนหยิบจับหรือรับประทานอาหารควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co