นครราชสีมา พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 35 ราย เสียชีวิต 7 ราย

จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 35 ราย เสียชีวิต 7 ราย สธ.ย้ำงดทานเนื้อหมูดิบ!
นครราชสีมา พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 35 ราย  เสียชีวิต 7 ราย

นครราชสีมา พบป่วยไข้หูดับแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 7 ราย สาธารณสุขจังหวัดเตือนประชาชนงดบริโภคหมูดิบ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) กลุ่มระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงปัจจุบันว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ แล้วจำนวน 37 ราย เสียชีวิต 7 ราย

โดยแยกเป็น จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วย 35 ราย และเสียชีวิต 7 ราย จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วย 1 ราย และจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่พบผู้ป่วย

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับประทาน เนื้อหมูสุกๆดิบๆ เสี่ยงทำให้เกิดโรคไข้หูดับ เพราะเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อเยื่อของหมู ทำให้เกิดอาการสมองฝ่อ และเป็นอันตรายทำให้เสียชีวิตได้

ใน จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ จึงขอย้ำประชาชน ว่า ให้ซื้อเนื้อหมูที่มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจน ซื้อจากตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่เชื่อถือได้ และทำให้สุกก่อนจึงค่อยทานเพราะหากกินดิบจะทำให้เสี่ยงเกิดการติดเชื้อทางเดินอาหาร หรือมีอาการท้องเสียรุนแรงเฉียบพลัน จนทำให้ช็อกเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังเสี่ยงทำให้เกิดพยาธิตัวตืด

ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งทำให้ประชาชนเข้าใจ อย่ารับประทานอาหาร หรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดแบบดิบๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ด้วยการให้ครูที่สอนสุขศึกษา ถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียน

ส่วนในหมู่บ้าน และชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชนและ อสม.ช่วยกระจายความรู้และแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชน เพราะปัจจุบันยังคงมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ประปราย

จึงอยากให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รู้จักป้องกันตัวเอง ทั้งการรับประทานอาหารปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด และถ้าปลูกฝังเด็กๆ ให้มีความรู้เรื่องดูแลตนเองให้ปลอดโรคตั้งแต่ยังเล็กๆ ก็จะติดเป็นนิสัย สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดโรคได้ทุกช่วงวัย ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคได้

คลิปอีจันแนะนำ
อัจอริยะ ตอบ หลักฐานคดีแตงโม ครบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co