บุรีรัมย์ นำร่อง โมเดล ปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น

บุรีรัมย์ นำร่อง โมเดล ปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น ก่อนผลักดันสู่ทุกเขตสุขภาพ หวังสร้างรายได้ระดับครัวเรือน
บุรีรัมย์ นำร่อง โมเดล ปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น
ภาพอีจัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “ปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น นำร่อง” ที่บ้านโศกนาก ตำบลโนนมาลัย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยการดำเนินการเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีส่วนในการสนับสนุนพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กัญชา และกัญชง เพื่อกระจายให้เกษตรกร และผู้ประกอบการด้วย ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกัญชา และกัญชงไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประกอบธุรกิจที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบ

อนุทิน นำร่องปลูกกัญชา
อนุทิน นำร่องปลูกกัญชาภาพอีจัน

ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมถึงการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ว่า อยู่ในระยะที่สองของการขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาเสรีทางการแพทย์ คือ การขับเคลื่อนให้พืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การดำเนินการในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสุขภาพ จึงจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ

โดยเน้นหลักการ คือ ให้ประชาชนรวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกได้ที่บ้าน เพราะจะช่วยเกษตรประหยัดต้นทุนในการปลูกได้มาก และเมื่อปลูกแล้วส่งให้โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดี รับไปผลิตยาให้ผู้ป่วย ซึ่งเกษตรกรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายดอกกัญชาให้แก่สถานพยาบาล และใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ กิ่งก้าน ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือจำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

อนุทิน ร่วมปลูกกัญชานำร่อง
อนุทิน ร่วมปลูกกัญชานำร่องภาพอีจัน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดระบบการควบคุมกำกับให้ง่ายต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตอนนี้สิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการ คือ การขับเคลื่อนปลายน้ำ เพราะในหลักการทางการตลาดแล้ว ธุรกิจจะยั่งยืนต้องมีตลาดหรือมีผู้ซื้อ ดังนั้นเราจึงพยายามทำหลายโครงการ ทั้งการสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้กัญชา แก่แพทย์ และแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ

ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลคูเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัย ก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงตัวอย่าง เพื่อเป็นไอเดียให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำไปทำต่อได้ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมกัญชา กัญชา 360 องศาด้วย

ต้นกัญชา ที่ใช้ปลูกนำร่อง
ต้นกัญชา ที่ใช้ปลูกนำร่องภาพอีจัน

ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังได้มอบต้นกล้ากัญชาให้กับชาวบ้านสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย บ้านโศกนาค ตำบลโนนมาลัย โดยต้นกัญชาที่มอบให้เป็นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้นำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน บ้านละ 6 ต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพด้วย

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co