สธ. เตรียม ร่างกฎหมาย คุมกิจการฟิตเนส เน้นดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. เตรียมร่างกฎหมาย ดูแลกิจการฟิตเนส เพื่อดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส ด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการ
สธ. เตรียม ร่างกฎหมาย คุมกิจการฟิตเนส เน้นดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัย

วันนี้ ( 12 พ.ค. 65) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรม สบส. สธ.) เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จะทำให้ธุรกิจฟิตเนสต้องถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพดีเป็นหัวใจสำคัญของการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ฟิตเนสจึงยังเป็นกิจการที่ได้รับความนิยม โรคระบาดจะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการฟิตเนส ต้องยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาด และสุขอนามัยหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการอีกครั้ง โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ถ้าเป็นในระยะยาวจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เพราะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนโดยตรง ที่ผ่านมาอาจพบปัญหา เช่น สถานที่ให้บริการมีความแออัด ไม่สะดวกสบาย เครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่เพียงพอ เก่า ชำรุด ไม่สะอาด เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ในขณะออกกำลังกาย หรือบางแห่งไม่มีเทรนเนอร์ หรือมีแต่ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ถูกต้อง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและความสะอาดอย่างเพียงพอ จึงเกิดปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่กำกับดูแลกิจการฟิตเนส

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้กิจการฟิตเนสดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน มีการให้บริการโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และผ่านการอบรม เพื่อคอยให้คำแนะนำ ดูแลวิธีการออกกำลังกายได้ถูกต้องและปลอดภัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกฎหมาย พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จึงเสนอให้ “ฟิตเนส” เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ตามมาตรา 3 (3) ของพ.ร.บ.ดังกล่าว

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่ากรม สบส.ได้จัดทำร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ และการกำหนดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้

ทั้งนี้ กรม สบส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกฎหมาย และร่วมพัฒนามาตรฐานกิจการฟิตเนสไปด้วยกัน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่แบบฟอร์มในคิวอาร์โค้ดบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

คลิปอีจันแนะนำ
ลูกชายโล่งใจ แม่หลุดบ่วง พระบิดา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.