หมอสมศรี ย้ำ! บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อเยาวชน นานาชาติเริ่มแบนเพิ่มขึ้น

หมอสมศรีขอบคุณนายกฯ สั่งการให้คงกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้า สั่งตำรวจและดีอีเอสเร่งปราบปราม ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อเยาวชน
หมอสมศรี ย้ำ! บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อเยาวชน นานาชาติเริ่มแบนเพิ่มขึ้น

นายกฯ ออกหนังสือสั่งการให้คงกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมสั่งตำรวจและดีอีเอสเร่งปราบปราม ด้านหมอสมศรี ขอบคุณนายกฯ ย้ำ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อเยาวชนเพราะมีฤทธิ์เสพติดสูง นานาชาติเริ่มแบนบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ล่าสุด ฮ่องกง เม็กซิโก เหตุ ระบาดในเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น

โดย ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และนายกแพทยสภา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ส่งเรื่องข้อมูลเหตุผลความจำเป็นที่ประเทศไทยยังคงต้องห้ามนำเข้า และห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งข้อมูลการวิ่งเต้นของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อต้องการให้ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายห้ามดังกล่าว ที่ทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับทราบข้อมูล

2.สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการปราบปราม การลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

3.สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุผล ที่ประเทศไทยยังคงต้องห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

“ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต การห้ามบุหรี่ไฟฟ้าก็เพื่อป้องกันเยาวชนคนรุ่นใหม่จากสิ่งเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ และสอดคล้องกับคำแนะนำของสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ที่เสนอว่าประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายที่ดีที่สุด โดยย้ำว่าประเทศกลุ่มรายได้น้อยและปานกลางมีบริบทที่ต่างจากประเทศอังกฤษ ในเรื่องความพร้อมในการควบคุมยาสูบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการสนับสนุน ดังนั้นจึงไม่ควรถือกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าของอังกฤษเป็นแบบอย่าง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าว

ด้าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีประเทศที่แบนบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดคือ ฮ่องกง และเม็กซิโก โดยเหตุผลสำคัญของการห้ามบุหรี่ไฟฟ้า คือ ห่วงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เพราะธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทำการตลาดพุ่งเป้าไปที่เยาวชน โดยการเปลี่ยนรูปแบบสารนิโคตินให้มีรสชาติที่สูบง่ายขึ้นและมีฤทธิ์เสพติดสูงกว่าเดิม มีการทำรสชาติหลากหลาย การโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดึงดูดเยาวชน

ทั้งนี้ มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่ประสบกับปัญหา การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน ยืนยันแล้วว่า หลังจากที่บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่เริ่มวางจำหน่ายพบว่า เด็กและเยาวชนอายุ 14-21 ปี ติดบุหรี่ไฟฟ้าต้องสูบเป็นประจำทุกวันเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 4 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์เสพติดที่สูงขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนของเด็กและเยาวชนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ภาพรวมของอัตราการบริโภคยาสูบของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น จากที่เคยลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีบุหรี่ไฟฟ้า

คลิปอีจันแนะนำ
ภัยจากบุหรี่ ร้ายแรงกว่าที่คิด 31พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co