อนุทิน ชมนโยบายสุขภาพดี ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจ ร่วมงานกันได้ เพื่อ กทม.

อนุทิน ชมนโยบายสุขภาพดี ของ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ มั่นใจร่วมกันทำงาน ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ ช่วยภาพรวม สุขภาพคนไทย พร้อมเผย 3 แนวทางปฏิรูป ระบบบริการปฐมภูมิ ใน กทม.
อนุทิน ชมนโยบายสุขภาพดี ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจ ร่วมงานกันได้ เพื่อ กทม.

เมื่อวานนี้ (9 มิถุนายน 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความร่วมมือ การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูป ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่ (Big Rock 1) ภายใต้โปรแกรมการยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม ร่วมกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายอนุทินกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางการทำงานและการเดินทาง มีผู้พักอาศัยและผ่านไปมาจำนวนมาก สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดไปทั่วประเทศได้ แต่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดโรคโควิด 19 จนได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ เพราะมีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ซึ่งวันนี้ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของ กทม.เป็นประเด็นสุขภาพสำคัญเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันทำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Health for Wealth)

การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ ส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจเมื่อประชาชนเข้าถึงระบบการรักษากับหมอครอบครัวได้สะดวก รวดเร็ว จะหยุดความรุนแรงของโรค ลดโรคแทรกซ้อน การทำให้ประชาชนแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย พร้อมประกอบธุรกิจการงานได้อย่างราบรื่น ช่วยลดความสูญเสียรายได้ของครอบครัว ภาพรวมรายได้ทางเศรษฐกิจ และประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศได้ นโยบายสุขภาพปฐมภูมิของกระทรวงสาธารสุขใช้คำง่าย ๆ ว่า 3 หมอ

จากข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิใน กทม. ของคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จะนำไปพิจารณาและร่วมดำเนินการกับ กทม.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจากนโยบาย “สุขภาพดี” ของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจว่า ต่อไประบบสุขภาพของประเทศไทยจะมีความสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน ผลลัพธ์ภาพรวมภาวะสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยจะดีขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จากเขตสุขภาพต่างๆ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนเมือง ร่วมกับ กทม. โดยขอให้ช่วยกันทำให้

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากการไม่เจ็บป่วย จะไม่สร้างภาระให้ตัวเอง ครอบครัว และงบประมาณ เพราะ Health is one kind of wealth

คลิปอีจันแนะนำ
เตือนเมีย อย่าซ่ากับผัวช่างไฟ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co