อนุทิน เตรียมความพร้อมก่อน กัญชา กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด 9 มิ.ย. นี้

อนุทิน ติดตามความพร้อมก่อน กัญชา กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด 9 มิ.ย. นี้ เร่งเดินสายให้ความรู้ประชาชน ขณะที่ อย.เปิดแอป ปลูกกัญ รองรับการจดแจ้ง
อนุทิน เตรียมความพร้อมก่อน กัญชา กัญชง พ้นบัญชียาเสพติด 9 มิ.ย. นี้

วันที่ 22 พ.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรับกับที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป และมีผลให้ทุกส่วนของ กัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2%

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ในส่วนความพร้อมด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง ให้ประชาชาชน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินสายจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย การเพาะปลูก และโอกาสทางธุรกิจ ขณะนี้ดำเนินการเกือบครบทุกเขตแล้ว โดยคาดว่าจะครบทั่วประเทศได้ก่อนที่ประกาศฯ จะมีผลบังคับในวันที่ 9 มิ.ย. 2565

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ด้านความพร้อมเพื่อสนับสนุนการปลูกใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของประชาชนนั้น เมื่อประกาศฯ มีผลบังคับประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่จดแจ้ง ในส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” เพื่อเป็นช่องทางการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เช่นเดียวกัน

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดทำแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้ กัญชา กัญชง ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศ จัดทำคู่มือการใช้อย่างเข้าใจ และภายใต้ความร่วมมือของ 2 กระทรวงจะมีการพัฒนาต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เพื่อกระจายแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศต่อไปด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในส่วนของกฎหมายรองรับนั้น แม้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ... จะยังไม่มีผลบังคับเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาใช้กฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข ในการป้องปรามการนำไปใช้ในทางสันทนาการ รวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาการขยายการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ครอบคลุมถึงกัญชา กัญชง อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการ

แพทย์และเพื่อเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน อย. รายงานว่า ณ ปัจจุบันได้มีการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) รวมทั้งสิ้น 935 รายการ แยกเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 90 รายการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีการอนุญาตไป 818 รายการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 รายการ และผลิตภัณฑ์ยา 15 รายการ

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2565 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 3 สูตร ขององค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้แก่ สูตรที่มี THC เด่น สูตรที่มี CBD เด่น และสูตรที่มี CBD และTHC ในสัดส่วน 1:1 ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 แล้ว ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพได้มากและไม่ต้องกังวลเรื่องของราคายาที่จะสูงเกินไป

คลิปอีจันแนะนำ
จบด้วยดี! ป้ายราคาไม่ตรงกับสินค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co