อนุทิน เปิด ประชุมวิชาการ กัญชา ทางการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2

อนุทิน เปิด ประชุมวิชาการ กัญชา ทางการแพทย์สัญจร และ มหกรรม “ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้”
อนุทิน เปิด ประชุมวิชาการ กัญชา ทางการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2

วันนี้ (11 มี.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร และมหกรรม “ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วม

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศอย่างยั่งยืน โดยวันนี้เป็นการประชุมวิชาการทางการแพทย์สัญจรครั้งที่ 2 จัดที่เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนากัญชา กัญชง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูก การผลิต การสกัด และการใช้ รวมถึงแนวทางการรักษา

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมีพื้นที่ในการปลูกกัญชา รวมกว่า 3,000 ไร่ และยังมีกัญชาพันธุ์พื้นถิ่น ได้แก่ พันธุ์ตะนาวศรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สายพันธุ์ของประเทศไทย กลางน้ำ มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP/WHO จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี ส่วนปลายน้ำ หน่วยงานด้านสาธารณสุข นำร่องใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในผู้ป่วย Palliative Care ที่โรงพยาบาลราชบุรี และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมุนไพร และผลิตภัณฑ์กัญชาจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา “สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทยโอกาสและความท้าทาย” ชิม ช้อป อาหารที่ปรุงด้วยกัญชา เช่น กระเพรากาญกัญ คุ้กกี้กัญชา เป็นต้น บูธความรู้วิชาการต่างๆ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ฝึกทำอาหารกัญชาตำรับชาววังเพชรบุรี, การทำยาหม่อง, พิมเสนน้ำ, การเตรียมดินปลูกกัญชา และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บริการตรวจรักษา จ่ายยากัญชาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี

คลิปอีจันแนะนำ
จับโป๊ะสกิลใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.