อย. คุมเข้ม อาหารผสมกัญชา เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

อย. คุมเข้ม ผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หลังปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด
อย. คุมเข้ม อาหารผสมกัญชา เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อย. ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่ง อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการเดียวกัน คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องกำกับดูแล ทั้งก่อนและหลังการอนุญาตอย่างเข้มงวด ควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง ที่สำคัญ คือ ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด พร้อมบังคับให้แสดง คำว่า “กัญชา” หรือ “ส่วนของกัญชา" บนฉลากอย่างชัดเจน รวมถึงแสดง คำเตือน และข้อแนะนำในการบริโภค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ชื่ออาหารแสดงชื่อส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงหรือสารสกัด แคนนาบิไดออล (CBD) และข้อความ “คําเตือน” ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก ระบุข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีบุกค้น “ผับเถื่อน” กลางกรุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co