เตรียมความพร้อมรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น

รัฐบาลไทยไปรับคนไทย ในนครอู่ฮั่น และเฝ้าระวังติดตามอาการจำนวน 14 วัน
เตรียมความพร้อมรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น

จากกรณีรัฐบาลไทยไปรับคนไทย ในนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กลับไทย ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย และพิจารณาใช้ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นสถานที่เฝ้าติดตามอาการจำนวน 14 วัน และให้ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยแพทย์คอยเฝ้าระวังและตรวจอาการตลอดระยะเวลาทึ่เฝ้าติดตามอาการ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยช่วงเช้าของวันนี้ 4 ก.พ.63 ที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และที่ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ได้มีเจ้าหน้าที่จาก กองทัพเรือ การท่าอาศยาน สาธารณสุข รวมถึงสื่อมวลชน ได้มาเตรียมพร้อมและเฝ้ารอการรับกลุ่มผู้อพยพจากอู่ฮั่น และบริเวณสถานที่เฝ้าติดตามอาการกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ มีการก่อสร้างแนวรั้ว สังกะสี ล้อมรอบบริเวณที่พักทั้งหมด แล้ว และระยะอาณาเขตของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออก โดยเด็ดขาด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับตามกำหนดการวันนี้ จะมีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดเสมือนจริงความพร้อมสำหรับผู้ติดเชื้อการคัดแยกผู้ติดเชื้อ ตรวจความพร้อมเพลสเซ็นเตอร์ ที่สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาภากร ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งจะเป็นจุดเยี่ยมญาติตลอดระยะ14 วัน โดยใช้การ วีดีโอคอลไลน์หากัน ส่วนการคัดกรอง และการรักษาหากพบเชื้อไวรัส ในผู้อพยบกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในภาคปฎิบัติ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co