WHO เตือน! กินสารให้ความหวานนานๆ เสี่ยงเป็นเบาหวาน

องค์การอนามัยโลก เตือน กินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
WHO เตือน! กินสารให้ความหวานนานๆ เสี่ยงเป็นเบาหวาน

การดูแลและใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องทำให้ถูกและเหมาะสม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 องค์การอนามัยโลก หรือ The World Health Organization (WHO) ประกาศเตือนบริโภคเกี่ยวกับการกิน "สารให้ความหวานแทนน้ำตาล" ( non-sugar sweeteners - NSS ) ว่า การใช้สารให้ความหวานระยะยาวนั้นอาจเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวต่อร่างกาย ในด้านการควบคุมหรือลดน้ำหนัก ทั้งผู้ใหญ่หรือเด็ก

ผลการศึกษาระบุว่า การบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกรับประทานอาหาร เช่น กับการรับความหวานจากผลไม้แทน แต่ยังคงต้องเป็นในปริมาณที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งมีสารปรุงแต่งอื่นทุกประเภท

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ย้ำว่า สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกาย และไม่มีคุณค่าทางอาหาร อย่างไรก็ตาม คำแนะนำดังกล่าวนี้ ยกเว้นบุคคลซึ่งเป็นโรคเบาหวาน

คลิปอีจันแนะนำ
ลุ้นกันตัวโก่ง! นาทีช่วยลูกช้างป่าตกบ่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co