ร่วมกันออกตรวจคัดกรอง โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19

หลายหน่วยงานใน อ.แม่สะเรียง ร่วมกันให้ความรู้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ร่วมกันออกตรวจคัดกรอง โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19

ตอนนี้แทบไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่หลายประเทศ ในขณะนี้
ทางองค์การอนามัยโลกประกาศให้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ไปทั่วโลกเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ซึ่งองค์การอนามัยโลกนิยามอย่างเป็นทางการ หมายถึง สถานการณ์ระบาดร้ายแรง ไม่ปกติ หรือคาดไม่ถึง และการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อติดต่อจากคนสู่คนได้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทางด้าน นายอำเภอแม่สะเรียง และคณะ ปกครองอำเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ก็ได้ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคปลอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกเอกสารคำแนะนำด้านสุขภาพ แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ
ภาพจากอีจัน
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคแก่ประชาชน และให้ประชาชนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น 7 วิธี ดังนี้
1.กินร้อน
2.ช้อนกลาง
3.ล้างมือ
4.พักผ่อนให้เพียงพอ
5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
6.หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือ พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
7.หลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์ที่ป่วยหรือตาย

อยากให้ทุกคนทำตาม 7 ข้อนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จันอยากเห็นทุกคนสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรค

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co