สธ.เผยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทยติดอันดับ 17 ของโลก

กระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ไทยติดอันดับ 17 ของโลก รักษาหายให้กลับบ้านแล้ว 31 ราย พร้อมมีมาตรการเร่งด่วนป้องกันโรค 14 ข้อ
สธ.เผยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทยติดอันดับ 17 ของโลก

(4 มี.ค.63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้ผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้แล้ว 31 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 43 ราย อาการหนัก 1 ราย ทำให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ของโลก

ซึ่งประเทศไทยยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อชะลอไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่การแพร่ระบาดในวงกว้าง ยืนยันว่า โรคนี้ป้องกันได้ด้วยการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 63 – 3 มี.ค. 63
 

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีมาตรการเร่งด่วนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 14 ข้อ คือ
1.ให้ทุกหน่วยดำเนินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2.ติดตามดูแลคนไทยในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างใกล้ชิด
3.ทุกส่วนราชการระงับ/เลื่อนการเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดและประเทศเฝ้าระวัง
4.เตรียมสถานที่สังเกตอาการ คัดกรองผู้ป่วย
5.เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดต้องกักตัว 14 วัน ไม่ถือเป็นวันลา
6.จัดหาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพิ่มเติมและหากจำเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานของบประมาณเพิ่มเติม
7.ตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำเนียบฯ
8.ให้มีการประชุมเตรียมพร้อมป้องกันสม่ำเสมอ
9.ทุกหน่วยงานเร่งจัดหาสินค้าที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอกับความต้องการ
10.ดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
11.กระทรวงพาณิชย์ป้องกันการกักตุนสินค้าและควบคุมราคา
12.กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลรองรับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13.กระทรวงคมนาคมคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด
และ14.ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชน
ภาพจากอีจัน
ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากประทศที่มีการระบาดเมื่อพบมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสานสถานพยาบาลเพื่อนำสู่ระบบการตรวจรักษาที่เหมาะสมต่อไป หากไม่พบอาการต้องสงสัย ให้กักตัวเองในที่พัก 14 วัน (Self quarantine at home) และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยเเละอยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร หยุดเรียน/ทำงาน งดร่วมกิจกรรมต่างๆ นอนห้องแยก ปิดปาก จมูกทุกครั้งที่ไอ จาม ทำความสะอาดที่พัก ของใช้ แยกของใช้ ทานอาหารแยกกับผู้อื่น ใช้ช้อนกลาง ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
ภาพจากอีจัน
ในส่วนเรื่องแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายความมั่นคง เพื่อวางแผนร่วมกัน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลป้องกันการระบาด ดำเนินการตามหน้าที่และพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป
ภาพจากอีจัน
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เปิดเผยต่ออีกว่า ประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หลังเดินทางกลับประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้และ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด

และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ให้ใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม และหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co