รวมสถานที่เสี่ยง 15 จังหวัด ที่คนติดโควิด-19 เคยไป

รวมสถานที่เสี่ยง 15 จังหวัด ที่คนติดโควิด-19 เคยไป

กรมควบคุมโรคแนะประชาชนที่เคยไป สถานกลุ่มเสี่ยง 15 จังหวัด รีบเฝ้าระวังอาการตนเอง หากผิดปกติรีบแจ้งกรมควบคุมโรคในพื้นที่

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนที่มีประวัติเข้าไปสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องฝ้าระวังอาการตนเอง หากใครเคยไปในสถานที่ดังกล่าวสามารถแจ้งสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กทม. พื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ฯ ผ่านทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่
โดยสถานที่เสี่ยงมีดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
1.1 สนามมวยลุมพินี (วันที่ 6-8 มีนาคม 2563)
12 สนามมวยราชดำเนิน (วันที่ 6-8 มีนาคุม 2563)
1.3 สถานบันเทิง และร้านอาหารยามค่ำคืน (วันที่ 9-10 มีนาคม 2563)
1.4 รถเมล์ สาย 96 มีนบุรีหมอชิต (วันที่ 13 มีนาคม 2563)
15 งานบวช วัตราชาธิวาสราชวรวิหาร เขดุสิต (วันที่ 14 มีนาคม 2563)
"ให้กักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ทันที

2. จังหวัดนนทบุรี
2.1 สนามมวย อตก. 3 (วันที่ 8 มีนาคม 2563)
2.2 การสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4 (วันที่ 13 มีนาคม 2563)
2.3 รถ ปอ.สาย 70 ประชาชื่น สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน ขาไปจากประชานิเวศน์ สนามมวย เวลา 17.00- 18.00 น. ขากลับ จากสนามมวยอู่ประชานิเวศน์ เวลา 22.00- 23.00 น.
2.4 รถตู้คันที่ 53 เดอะมอล์งามวงศ์วานฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ดังนี้
วินฝั่งเดอะมอล์งามวงศ์วาน
- วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 18.00 น.
- วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
- วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.
วินฝั่งฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
- วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. และ 21.20 น.
-วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.
-วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 19.50 น.
-วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.
-วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.45 น.
- วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น. และ 21.45 น.
*ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หรือติดต่องานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจากอีจัน

3. จังหวัดอุบลราชธานี

3.1 ร้านตะวันแดง (วันที่ 9 มีนาคม 2563)
3.2 ร้านมิกซ์ผับ (วันที่ 9 มีนาคม 2563)
3.3 ร้านริคโก้ (วันที่ 12 มีนาคม 2563)
3.4 ร้านยูบาร์ (วันที่ 13- 14 มีนาคม 2563)
3.5 ร้านอาหารชมจันทร์ (วันที่ 14 มีนาคม 2563)
*ให้กักกันตัวเอง 1 วัน นับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าวหากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.6 ผู้โดยสารเครื่องบินนกแอร์ DD9325 อุบล- ดอนเมือง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 17.33 น.
3.7 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์กรุงเทพฯ อุบล (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 22.00 น.
3.8 ผู้โดยสารแท็กซี่ บ.บริการดี อุบล จำกัด ทช.486
*หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที่ หากไม่มีอาการดังกล่าวควรแยกตัวสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

4. จังหวัดขอนแก่น
4.1 โรงเหล้ามิตรภาพ (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 00.00 -03.30 น.
4.2 ตะวันแดงขอนแก่น (วันที่ 8,15,16 มีนาคม 2563) เวลา 21.00-02.30 น.
43 ร้านซอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 21.00 น.
4.4 ตลาดหนองไผ่ล้อม (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น.
4.5 บ.หนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (วันที่ 14 มีนาคม 2563)
"ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

5. จังหวัดนครราชสีมา
5.1 สนามไก่ชน อ.โนนไทย (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 20.00 น.
5.2 มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 20.00 น.
5.3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย (วันที่ 10 12 16 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00 1700 น.
5.4 บขส. ใหม่ รถประจำทาง บ.เฉลิมพล ขนส่งปลายทาง อ.ประหาย (วันที่ 13-15 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น. เวลา 18.00-20.00 น.
*ให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ)

6. จังหวัดสุรินทร์
6.1 ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 13.00 -14.00 น.
6.2 งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 19.00-23.00 น.
6.3 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ Fist Clas 30 ที่นั่ง ระยองสุรินทร์ รหัสเที่ยว 8224 (ออกจากพัทยา)
*ให้ไปรายงานตัวและแจ้งที่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ภาพจากอีจัน
7. จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG 917 ลอนดอน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (วันที่ 16-17 มีนาคม 2563)
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 044 617241

8. จังหวัดเชียงราย
รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพฯเชียงแสน ปรับอากาศ ViP 24 ที่นั่ง เลข 3-1 ทะเบียน 16-3473 กทม. (วันที่ 21-22 มีนาคม 2563) เวลา 19.15-08.00 น. ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

9. จังหวัดแพร่
9.1 สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
92 สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
9.3 สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.โดยด่วน

10. จังหวัดสงขลา
10.1 มินิบัสหมายเลข 4 สนามบิน-ตัวเมืองหาดใหญ่ (วันที่ 13 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.
ให้รายงานตัวที่แผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจทันที
10.2 สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ (วันที่ 14-15 มีนาคม 2563) เวลา 16.00-19.00 น.
ให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัดให้รีบพบแพทย์ทันที

11. จังหวัดระยอง
11.1 รถตู้ BH หมายลข 9 ระยอง-หมอชิต (วันที่ 17-19 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 น.,14.00 น.,10.30 น.
11.2 รถตู้ ทะเบียน 10- 107-99 ระยอง-โรงเกลือ (วันที่ 11-13 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น.
ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยด่วน 081 865 7090

12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12.1 รถตู้ ทะเบียน 15-6842 กท. เลขข้างรถ 978-22 ท่ารถ JKP ชานชาลาที่ 1 สายใต้ใหม่ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 14.45 น.
12.2 มินิบัส ทะเบียน 16- 2418 กรุงเทพฯ เลขข้างรถ 985-20 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี ท่ารถจักรพันธ์ทัวร์ ชานชาลาที่ 7 ออกจากหมอชิต (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น.
ให้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยด่วน

13. จังหวัดพิษณุโลก
13.1 ร้านครัวน่านน้ำ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
13.2 ผู้โดยสารเครื่องบิน LON AR กรุงเทพฯพิษณุโลก (วันที่ 6 มีนาคม 2563) เวลา 16.05 น.
13.3 ผู้โดยสารเครื่องบิน NOK Air กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 13.40 น.
ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร 088 275 2237

ภาพจากอีจัน
14. จังหวัดราชบุรี
14.1 ผู้ที่มีประวัติสัมผัสเครื่องเล่นออกกำลังกายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 3 ตรงบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วันที่ 17-18 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
14.2 ร้านเสริมสวย ม.6 ต.เขาชลง อ.บ้านโป้ง (วันที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-12.00 น.
14.3 สนามสอบ กศน. ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัตสัตตนารถฯ) วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.,15.10-15.50 น.
14.4 งานศพ ม.8 บ้านหนองมะคำ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 20.00 น.
14.5 เคลื่อนศพจากบ้านไปวัดหนองมะค่า (รอ ฌาปนกิจ) วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
14.6 ร้านล้างรถใกล้สี่แยกเขางู (นิสสัน) อ.เมืองราชบุรี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 15.10-15.50 น.
14.7 ตลาดนัดเขาช่องพราน (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-18.00 น.
14.8 ผู้โดยสารเที่ยวบิน G 971 ซูริค-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ใกล้ที่นั่ง 21 G (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 05.30 น.
14.9 ร้านก๋วยเตี๋ยวสี่แยกไฟแดงห้วยโป่ง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 -11.00 น.
14.10 ห้างสรรพสินค้าบริเวณสามแยกกระจับ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-12.00 น.
ให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจและให้คำแนะนำในการสังเกตอาการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

15. จังหวัดเพชรบูรณ์
15.1 บริเวณร้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ข้างธนาคารไทยพานิชย์ บ้านกลาง (วันที่ 18 มีนาคม 2563) เวลา 22.00-22.30 น.
152 ร้านน้ำทอง ม.บ้านวังขาม (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-07 20 น.
15.3 ร้านเสริมสวย ม.7 วังกำแพง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 09,00-09.30 น.
15.4 บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 16.30-17.30 น.
15.5 ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าทางเข้า บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-17.50 น.
15.6 ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-10.30 น.
15.7 โรงเรียนบ้านวังขาม (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-11.15 น.
15.8 โรงพยาบาลศรีเทพ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 18 20-18.50 น.
15.9 สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 10.30-11.00 น.
15.10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-14.30 น.
15.11 ซอยเจริญกลการ 2 (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-12.15 น.,16.30-17.00 น.
15.12 ร้านแอมไพร์ (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.15-13.00 น.
ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าวเฝ้าระวัง และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหรือหายใจหอบเหนื่อย ขอให้แจ้ง รพ.ศรีเทพ โทร 063 254 6010 โดยด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co