เตือน! ใส่ face shield ให้ทารก อันตรายต่อระบบประสาท

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย เตือน รพ. ผู้ปกครอง ใส่ face shield ให้ทารก อาจเกิดอันตรายต่อระบบประสาท
เตือน! ใส่ face shield ให้ทารก อันตรายต่อระบบประสาท

(9 เม.ย. 63) ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย (THAI NEONATAL SOCIETY OF THAILAND) ออกหนังสือแนะนำไปถึง รพ. ผู้ปกครอง เรื่องการใส่ face shield ให้ทารกแรกเกิดนั้น อาจเกิดอันตรายต่อระบบประสาท

ระบุว่า ตามที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานหลายแห่งได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face shield) และหรือประยุกต์หน้ากากอนามัย (surgical and non surgical face mask) มาสวมใส่ให้แก่ทารกแรกเกิดทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาล และจำหน่ายกลับบ้าน โดยมีการกระจายไปสู่สาธารณะอย่างแพร่หลายในช่วงระยะสถานการณ์โรคโควิด-19 นั้น ทางชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยได้มีการหารือในคณะกรรมการของชมรมฯ แล้ว มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

ช่องทางการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ใหญ่สู่ทารก

อ้างอิงจากมาตรฐานสากลทั้งองค์การอนามัยโลก และ Centers for Disease Control and Prevention ช่องทางการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่ทารกแรกเกิดที่สำคัญที่สุด คือการกระจายจากผู้เลี้ยงดูทารถ ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ญาติ หรือพี่เลี้ยง ผ่านทางละอองฝอยจากการจาม หรือไอ (droplet transmission) ทางสัมผัส (contact transmission) จากมือผู้เลี้ยงดู หรืออุปกรณ์ สิ่งของที่มาสัมผัสทารก

การป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารก

1. ล้างมือให้สะอาดตามสุขอนามัยก่อนสัมผัสทารก และการใส่หน้ากากอนามัยของผู้เลี้ยงดูหากไม่แน่ใจในอาการของตัวเอง
2. ผู้มีอาการไม่สบายโดยเฉพาะมีอาการทางระบบหายใจ งดเข้าใกล้ทารก
3. งด การนำทารกแรกเกิดออกนอกบ้าน ยกเว้นการพาไปฉีดวัคซีนตามกำหนด หรือไปพบแพทย์เมื่อมีอาการไม่สบาย
4. หากจำเป็นต้องพาทารกไปอยู่ในที่ชุมชน ควรปฏิบัติตามนโยบายของ Physical distancing อย่างเคร่งครัด โดยห่างจากผู้อื่น ประมาณ 6 ฟุต (2 เมตร)
5. งดการเยี่ยมทารก จากบุคคลภายนอกทั้งที่โรงพยาบาล และที่บ้าน ควรใช้สื่อทางสังคม (social media) แสดงความยินดีแก่ครอบครัวแทน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับทารกในการใส่ face shield หรือ face mask

1. เนื่องจากทารกแรกเกิดหายใจทางจมูกเป็นทางหลัก (obligate nasal breather) ยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชยด้วยการอ้าปากหายใจได้เมื่อมีการขาดอากาศ หรือ ออกซิเจน ดังนั้นวัสดุต่างๆ ที่นำมาผลิตเป็น surgical mask หรือ non-surgical mask หากมีคุณสมบัติ breathability (แรงต้านต่อการไหลของอากาศเข้า-ออก) สูงเกินไป อาจทำให้ทารกหายใจได้ไม่เพียงพอ และมีโอกาสเกิดการสะสมของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารก
2. วัสดุพลาสติกที่ใช้บังหน้าทารกอาจมีความคมบาดใบหน้า ดวงตา ทารกได้

สรุป ทางชมรมฯ จึงไม่สนับสนุนให้มีการใส่ face shield หรือ face mask แก่ทารกแรกเกิด

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
9 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co