กทม.เข้ม! ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

กทม.เร่งคัดกรองเชิงรุก ลงพื้นที่เสี่ยงค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้าง
กทม.เข้ม! ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

(16 เม.ย. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งมีอาการและไม่มีอาการให้ได้มากที่สุด เพื่อนำออกมาจากชุมชนและให้การรักษา เพื่อลดโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคในฤดูฝนให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีอาการระบบโรคทางเดินหายใจให้เข้าสู่ระบบคัดกรองโควิด-19 ทุกราย ทั้งนี้เนื่องจากหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจจะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask เปียกชื้นเสมหะหรือละอองฝน ขอให้ทิ้งใส่ถุงให้มิดชิด และไม่นำกลับมาใช้ใหม่โดยเด็ดขาด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับการจัดการขยะหน้ากากอนามัยนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วตั้งแต่เริ่มสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย โดยปัจจุบันได้ตั้งวางถังรองรับเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งให้กับประชาชนที่สำนักงานเขต 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) พร้อมติดป้ายข้อความ “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น” ที่ถังรองรับหน้ากากอนามัยทุกจุดอย่างชัดเจน และมีการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทิ้งมูลฝอยประเภทอื่นปะปน รวมทั้งป้องกันการรื้อค้นเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสำนักงานเขตจะเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยจากถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ และที่แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต เพื่อรวบรวมและขนส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และอาคารต่างๆ เพื่อตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co