กกพ. แนะ หลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19

กรมการแพทย์ แนะหลักเกณฑ์ 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ชี้ หากติดเชื้อ บางรายอาจไม่แสดงอาการตรงไปตรงมา เห็นผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ทันที
กกพ. แนะ หลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยหลักเกณฑ์ 5 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ว่า การที่ผู้สูงอายุต้องอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน ร่างกายและสมองอาจถดถอยจนเกิดภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

ในการป้องกันขอให้ยึดหลัก 5 อ. ได้แก่
อ.อาหาร ปรุงสุกใหม่ๆ เน้นโปรตีนสูงและครบ 5 หมู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
อ.ออกกำลังกาย ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ เท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกาย
อ.อารมณ์ หยุดรับข่าวสารที่มากเกินไป ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หรือปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323
อ.เอนกายพักผ่อน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน
อ.ออกห่างสังคมนอกบ้าน รักษาระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าไปพูดคุยหรือใกล้ชิดผู้สูงอายุ

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มช่วยเหลือตัวเองได้ดี
แม้สภาพร่างกายดูเหมือนปกติ แต่พลังสำรองร่างกายน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น จึงมีโอกาสเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มวัยอื่นหากติดเชื้อ จึงขอให้พยายามเก็บตัวอยู่บ้าน

2. กลุ่มติดบ้าน
มีโอกาสรับเชื้อจากภายนอกน้อย แต่ต้องระวังคนในครอบครัวนำเชื้อมาติด โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะ มักแสดงอาการน้อย การระวังตัวต่ำ และผู้สูงอายุมักเอ็นดู คลุกคลี

3.กลุ่มติดเตียง
3.1 ดูแลที่บ้าน
- จะต้องมีการจัดดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะ ซึ่งต้องระวังตัวจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มข้น เพราะ เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุได้ยาก
- ผลัดเปลี่ยนคนดูแล ต้องระวังถ้าผู้ดูแลป่วยจะติดผู้สูงอายุ หรือ ทำให้ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล

3.2 ดูแลที่สถานดูแลผู้สูงอายุ
- จะต้องมีการคัดกรองผู้มาเยี่ยม คัดกรองบุคลากร และเฝ้าระวังอาการผู้สูงอายุ หากสงสัยติดเชื้อ ต้องแยกห้อง แยกของใช้และปรึกษาแพทย์ทันที

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุติดเชื้ออาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมา อาจไม่มีไข้ ตัวไม่ร้อน ไอไม่ชัด บอกไม่ได้ว่าเจ็บคอ ควรสังเกตอาการว่า หายใจเร็วหรืออ่อนเพลีย เบื่ออาหารหรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามีอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลดูแลประจำทันที หรือ 1668 สายด่วนกรมการแพทย์, 1669 สายด่วนศูนย์นเรนทร
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co