ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 18 ราย จาก ตปท. ส่วนอีก 4 ราย กลับจากเมียนมา รอผลยืนยัน

ศบค.แจง ไทยพบ ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จากต่างประเทศ เพิ่ม 18 ราย ส่วนอีก 4 ราย กลับจากเมียนมา ยังรอผลตรวจยืนยัน
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 18 ราย จาก ตปท. ส่วนอีก 4 ราย กลับจากเมียนมา รอผลยืนยัน

วันนี้ (2 ธ.ค.63) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงาน สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 18 ราย จากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,026 ราย รักษาหายเพิ่ม 11 ราย รวมหายป่วยแล้ว 3,822 ราย รักษาอยู่ 144 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม รวม 60 ราย

ภาพจากอีจัน
โดยรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 18 ราย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มีดังนี้
เดินทางมาจากตุรกี 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 56 ปี (ต่อเครื่องบินที่กาตาร์) ถึงไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 22 พ.ย. 63 (Day 5) เข้าพักที่ ASQ สมุทรปราการ/ รพ.เอกชน
เดินทางมาจากคูเวต 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 53 ปี อาชีพก่อสร้าง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 (ต่อเครื่องบินที่กาตาร์)
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 20 พ.ย. 63 (Day 3) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
เดินทางมาจากเยอรมนี 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพว่างงาน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 11) เข้าพักที่ SQ กทม./ รพ.เลิดสิน
เดินทางมาจากอียิปต์ 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติอียิปต์ อายุ 44 ปี อาชีพครูสอนภาษา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 (ต่อเครื่องบินที่ดูไบ)
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 5) เข้าพักที่ ASQ สมุทรปราการ/ รพ.เอกชน
เดินทางมาจากอิสราเอล 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 31 ปี อาชีพว่างงาน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 5) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
เดินทางมาจากญี่ปุ่น 2 ราย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงงานรับเหมา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 29 ปี อาชีพเกษตรกร เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
เดินทางมาจากสวีเดน 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 32 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ กทม./ รพ.ราชวิถี
เดินทางมาจากซูดาน 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติซูดาน อายุ 57 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 0) เข้าพักที่ AHQ กทม./ รพ.เอกชน
เดินทางมาจากสวิสเซอร์แลนด์ 5 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 27 ปี เป็นนักศึกษา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 31 ปี อาชีพโปรแกรมเมอร์ เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 56 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 56 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 56 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ ชลบุรี/ รพ.บางละมุง
เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 69 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 1) เข้าพักที่ ASQ กทม./ รพ.เอกชน
เดินทางมาจากเมียนมา 3 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 29 พ.ย. 63 (Day 5) เข้าพักที่ SQ กทม./ สถาบันประสาทวิทยา
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63
ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 28 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ SQ กทม./ สถาบันประสาทวิทยา
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเส้นทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ วันที่ 30 พ.ย. 63 (Day 4) เข้าพักที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมา และรอผลตรวจยืนยันโควิด-19 อีก 4 ราย (พะเยา กทม. พิจิตร และราชบุรี)
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 64,188,950 ราย อาการรุนแรง 106,030 ราย รักษาหายแล้ว 44,437,980 ราย เสียชีวิต 1,486,609 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 14,108,490 ราย
2. อินเดีย จำนวน 9,499,710 ราย
3. บราซิล จำนวน 6,388,526 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 2,322,056 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 2,230,571 ราย
ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 4,026 ราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co