ยอดพุ่งอีกวัน ! 470 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ สมุทรสาคร

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ สมุทรสาคร ยอดพุ่งอีกวัน! 470 ราย ดันยอดป่วยสะสม 2,871 ราย
ยอดพุ่งอีกวัน ! 470 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ สมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ โควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ 4 ม.ค. 63 อัปเดตเมื่อเวลา 18.00 น. พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 470 ราย ดันยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,871 ราย หายป่วยแล้ว 158 ราย จำหน่าย 653 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 470 ราย จำแนกดังนี้
ค้นหาเชิงรุก : ไทย 49 ราย / ต่างด้าว 390 ราย
ในโรงพยาบาล : ไทย 25 ราย / ต่างด้าว 6 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,871 ราย จำแนกดังนี้
ค้นหาเชิงรุก : ไทย 209 ราย / ต่างด้าว 2,175 ราย
ในโรงพยาบาล : ไทย 390 ราย / ต่างด้าว 97 ราย

ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล รายละเอียดดังนี้
อยู่ระหว่างการรักษา : ไทย 240 ราย / ต่างด้าว 89 ราย รวม 329 ราย
รักษาหาย : ไทย 150 ราย / ต่างด้าว 8 ราย รวม 158 ราย
เสียชีวิต : 0 ราย

สังเกตอาการ จำแนกดังนี้
อยู่ระหว่างสังเกตอาการ : ไทย 209 ราย / ต่างด้าว 1,522 ราย รวม 1,731 ราย
จำหน่าย : ไทย 0 ราย / ต่างด้าว 653 ราย รวม 653 ราย
ส่งต่อ : 0 ราย

ภาพจากอีจัน


การค้นหาเชิงรุก
วันนี้ : 600 ราย
รวมค้นหาเชิงรุกแล้ว : 20,725 ราย

ตรวจแล็บ
วันนี้ : 651 ราย
รวมตรวจแล็บแล้ว : 16,333 ราย

พบเชื้อ
วันนี้ : 439 ราย
รวมพบเชื้อแล้ว : 2,384 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ที่เบอร์ติดต่อ 065-5493322 และ 0988726632 เปิดบริการ 24 ชม.
เบอร์ติดต่อ 034-871270 , 034-871268 เปิดบริการทุกวัน 8.30 น. - 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ
Fax:034-871271

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co