30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) โรคอารมณ์สองขั้ว

โรคไบโพลาร์ รักษาได้! 30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) โรคอารมณ์สองขั้ว
30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) โรคอารมณ์สองขั้ว

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) โรคอารมณ์สองขั้ว กำหนดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดใจให้กับโรคไบโพลาร์ โรคที่ใม่ควรมองข้าม และเราสามารถรักษาได้

วันไบโพลาร์โลก (World Bipolar Day - WBD) ถูกกำหนดขึ้น เพื่อทำให้คนทั่วโลกตระหนักรู้ ถึงโรคไบโพลาร์ เป้าหมายของวันไบโพลาร์โลกคือการนำข้อมูลประชากรโลกเกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ที่จะให้ความรู้และปรับปรุงความไวต่อการเจ็บป่วย

โรคไบโพลาร์อาจเป็นปัญหาสุขภาพจิตตลอดชีวิตที่ส่งผลต่ออารมณ์ เป็นส่วนใหญ่ มันส่งผลต่อความรู้สึกของคุณ และอารมณ์ของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก อารมณ์คลุ้มคลั่ง หรืออาจตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทำความรู้จัก “ไบโพลาร์” โรคอารมณ์สองขั้ว รู้ทันจัดการก่อน
30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) โรคอารมณ์สองขั้ว

โรคไบโพลาร์เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีการขึ้นและลงของอารมณ์อย่างรุนแรง โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติ หรืออาจเกิดในผู้ที่มีความเครียดสะสม หรืออดนอนบ่อยๆ ร่วมด้วย การแสดงออกทางอาการแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการแมเนีย (Mania) คือ อารมณ์ดี คึกคัก สนุกสนาน และกลุ่มอาการซึมเศร้า (Depress) จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคอารมณ์สองขั้ว (ขั้วบวก = แมเนีย และ ขั้วลบ = ซึมเศร้า)

Envato : David Pereiras

โดยปกติในแต่ละวัน คนเราจะมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ในระดับหนึ่งแล้วกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รับผิดชอบหน้าที่การงาน ครอบครัว สังคมได้แต่คนที่มีอารมณ์ผิดปกติ คือ เกิดอารมณ์ขั้วบวกหรืออารมณ์ขั้วลบเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป และไม่สามารถกลับเข้าสู่อารมณ์ปกติได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว

การสังเกตอาการเริ่มต้นนั้นทำได้ไม่ยาก โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีสัญญาณเริ่มต้น ได้แก่

1.ขั้วบวก คือ หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ 2-3 วัน พูดมากขึ้นร่าเริงผิดปกติ หรือในบางคนอาจจะมีพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

2. ขั้วลบ คือ เศร้าผิดปกติ รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร คิดลบ รู้สึกไม่อยากมีชีวิต

หากญาติหรือคนใกล้ชิดสังเกตเห็นอาการเริ่มต้นดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวล อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและสามารถจัดการได้ แนะนำให้โทรศัพท์ไปปรึกษาที่โรงพยาบาลว่าควรต้องทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยเกิดความเจ็บป่วยหรือพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323 หรือทาง www.facebook.com/helpline1323/

โรคไบโพลาร์ ถ้ารู้ไว รักษาหาย นะคะ

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co