กต. เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดขั้นตอนการเดินทางเข้าไทย โดย Thailand Pass
กต. เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าไทย

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยมี นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูล นายธานีกล่าวว่า ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยจะนำมาใช้แทนหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) เพื่อให้สะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยทางสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงศุลใหญ่ของไทย สามารถอนุมัติผ่านระบบลงทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศได้ ซึ่งระบบ Thailand Pass นี้ จะเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพ FB : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

โดยการเดินทางโดยระบบ Thailand Pass มีขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนในเว็บ tp.consular.go.th ล่วงหน้า 7 วัน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.กรมควบคุมโรคจะตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนของผู้เดินทาง เมื่ออนุมัติแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้ในการเดินทาง

3.ผู้เดินทางจะต้องตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ขอบคุณภาพ FB : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

4.ผู้เดินทาง จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยแสดง Thailand Pass QR Code พร้อมเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อวัคซีน โดยก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะสแกน QR Code และตรวจสอบเอกสาร จากนั้นผู้เดินทางจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

5.เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผู้เดินทางจะเดินทางจากสนามบิน ไปยังโรงแรมที่ทำการจองไว้ ด้วยยานพาหนะของโรงแรมแบบ sealed-route โดยโรงพยาบาลคู่สัญญากับโรงแรมที่จองไว้จะตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

6.ผู้เดินทางรอผลตรวจที่โรงแรม โดยจะสามารถเดินทางออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวได้ทันที เมื่อผลตรวจเป็นลบ

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co