กทม.ประกาศงดจัด งานสงกรานต์ ยกเลิกถนนคนเดิน คลองโอ่งอ่าง เพราะพิษคลัสเตอร์

กร่อยอีกปี! กทม.ประกาศงดจัด งานสงกรานต์ ยกเลิกถนนคนเดิน คลองโอ่งอ่าง เพราะพิษคลัสเตอร์
กทม.ประกาศงดจัด งานสงกรานต์ ยกเลิกถนนคนเดิน คลองโอ่งอ่าง เพราะพิษคลัสเตอร์
ขอบคุณภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร

ปีที่ 2 แล้ว ที่จะไม่ได้เล่นสงกรานต์

วันนี้ 8 เม.ย.2564 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด กทม. จึงขอยกเลิกการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัด กทม.ทั้งหมด พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ งดการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์ หากมีความจำเป็นไม่สามารถงดการจัดงานดังกล่าวได้ ขอให้พิจารณาการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล” นายสมบูรณ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. กทม. ของดการจัดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคายัค การแสดงดนตรี และกิจกรรมของดี 50 เขต โดยประชาชนยังสามารถเที่ยวชมตรอกศิลป์ (Art Alley) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่ได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง กทม.ได้มีการตรวจคัดกรองและการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19” ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถงดการจัดงานได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวังการก่อให้เกิดการแพร่ระบาด แนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร

อดทนอีกปีนะทุกคน ปีหน้าฟ้าใหม่ เราจะได้เล่นสงกรานต์แน่ๆ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co