กทม. ฉีดไฟเซอร์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กว่า 2,000 ราย ไม่พบผลข้างเคียง

กทม. ฉีดไฟเซอร์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กว่า 2,000 ราย ไม่พบผลข้างเคียง

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผย รัฐบาลเตรียมฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน อายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัดกว่า 4.5 ล้านคน เริ่ม ต.ค. 64 ด้าน กทม. ฉีดวัคซีนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กว่า 2,000 ราย ไม่พบผลข้างเคียง

วันที่ 26 ก.ย. 64 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียน

ขณะที่ กทม. รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีนักเรียน - เยาวชน กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ใน กทม. ได้รับ 1 เข็ม จำนวน 1,681 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม 614 ราย ไม่พบการรายงานผลข้างเคียง

จากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน - เยาวชนใน กทม. กว่า 2,000 รายที่ผ่านมา ยังไม่พบการรายงานผลข้างเคียง ยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการแก่เด็กนักเรียน/เยาวชน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ใหญ่ ผ่านการรับรองจากสำนักงานองค์การอาหารและยา องค์การอนามัยโลก และมีหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

คลิปอีจันแนะนำ
ชีวิตน่าเวทนาของเด็กหญิง 9 ขวบ

Related Stories

No stories found.