กทม. ชวน ประชาชน ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ผ่านแอป ใน 11 รพ.

กทม. อำนวยความสะดวก ประชาชน ให้จองคิว ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ผ่านแอป ใน 11 รพ. มุ่งฉีดให้ครบตามเกณฑ์
กทม. ชวน ประชาชน ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ผ่านแอป ใน 11 รพ.

วันนี้ (9 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 – 7 พ.ค. 65 รวมจำนวน 25,481,223 โดส แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน 9,882,413 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 9,080,916 โดส เข็ม 3 จำนวน 5,474,073 โดส และเข็ม 4 จำนวน 1,043,821 โดส ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกสถานที่ฉีด และวันเวลาได้ ให้บริการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ควบคู่กับการเปิดช่องทาง Walk in ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ดังนี้

รพ.กลาง โทร. 0 2225 1354

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7000-4

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589

รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 2090

รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2327 3049

รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 0163 กด 0

รพ.สิรินธร โทร.0 2328 6760

รพ.คลองสามวา โทร.06 4557 6009

รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0 2180 0201-3 ต่อ 103,104

รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โทร. 0 2437 7677

รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. โทร. 0 2452 7999

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : bma กรุงเทพมหานคร

สำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. นี้ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง สำหรับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสูตร ทุกเข็ม เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.00 - 16.00 น. และหยุดให้บริการ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : bma กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พ.ค. 65 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจุดที่ 2 Central พระราม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ เปิดจอง วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 11.00 - 15.00 น. โดยทั้ง 2 จุด เปิดให้ประชาชนจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และ Walk in

หากคุณยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถติดต่อไปยังรพ.ใกล้บ้านได้ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้นะครับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : bma กรุงเทพมหานคร
คลิปแนะนำอีจัน
เจ้าบ่าวหาย อยากได้เงินคืน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.