กทม. ประกาศ ร้านอาหาร สนามกีฬา เปิดบริการได้ปกติ ภายใต้เงื่อนไข
ประกาศ กทม.ภาพ อีจัน

กทม. ประกาศ ร้านอาหาร สนามกีฬา เปิดบริการได้ปกติ ภายใต้เงื่อนไข

กทม. ประกาศ ปรับเวลา นั่งทานภายใน ร้านอาหาร ได้ถึง 23.00 น. ส่วน สนามกีฬา เปิดบริการได้ปกติ ถึง 21.00 น. ภายใต้เงื่อนไข มาตรการควบคุมโควิด

วันนี้ 20 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) โดยระบุ ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64 สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศต้นฉบับ
ประกาศต้นฉบับภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
ประกาศต้นฉบับ
ประกาศต้นฉบับภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ เนื้อหาในประกาศ สามารถสรุปสถานที่ตามประกาศ ซึ่งปรับเวลาและสามารถเปิดบริการได้ปกติ ภายใต้เงื่อนไข มาตรการควบคุมโควิด ดังนี้

-สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาทางน้ำ

-ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุด

-ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เปิดให้นั่งทานในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. งดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน

-สนามกีฬา เพื่อการออกกำลังกาย จัดการแข่งขันได้ โดยไม่มีผู้เข้าชม เปิดบริการฝึกซ้อมได้ถึงเวลา 21.00 น.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co