กทม. พร้อม ฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มที่ 2

สำนักอนามัย ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม. พร้อม ฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. – 7 เม.ย นี้
กทม. พร้อม ฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มที่ 2
ภาพ PR กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้วางแผนดำเนินการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในชุมชนเขตพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาคร จำนวน 694 ชุมชน รวม 17,422 คน แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขนและคลองสามวา จำนวน 410 ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร 6 เขต ได้แก่ เขตหนองแขม บางขุนเทียน บางแค จอมทอง บางบอน และภาษีเจริญ จำนวน 284 ชุมชน โดยตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ความเสี่ยงของคนในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มี.ค. – 7 เม.ย นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภาพ PR กทม.

ในส่วนของผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรก ผลการฉีดวัคซีนข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.64 แบ่งตามกลุ่มผู้รับวัคซีน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายแล้ว กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำรวจ ทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 2,840 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 477 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ในส่วนของกลุ่มที่ 3 ประชาชนที่อยู่กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 26,832 คน ยังไม่ได้รับการฉีด โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

ภาพ PR กทม.

ทั้งนี้ รวมจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วทั้งสิ้น 3,997 คน และมีผู้ที่มีอาการข้างเคียง จำนวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06

ภาพ PR กทม.
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co