กทม. สั่งปิดสถานบันเทิง ทั้งหมดเริ่ม 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป

กทม. ออกประกาศสั่งปิดสถานบันเทิง ทั้งหมดเริ่ม 10เม.ย.64 เป็นต้นไป อย่างน้อย 14 วัน
กทม. สั่งปิดสถานบันเทิง ทั้งหมดเริ่ม 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป

ผลสรุปของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร อนุมัติปิดสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ รวมถึงอาบอบนวดในกรุงเทพมหานครทั้งหมด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

กรุงเทพมหานครมีการตรวจหาเชื้อ โควิด19 เชิงรุก ในสถานบันเทิง 5,015 คน ยอดนี้รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วมาตรวจที่โรงพยาบาลเอง ตอนนี้มีการติดเชื้อ โควิด19 อีก 23 ราย รวมติดเชื้อทั้งหมด 422 ราย ผลเป็นลบ 2,615 ราย รอผล 1,978 ราย

ส่วนเรื่องเตียงผู้ป่วย โควิด19 ทางกรุงเทพมหานคร จัดเตียงไว้รองรับตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งหมด 1,358 เตียง ยังมีเตียงว่างอีก 1,150 เตียง ทางกรุงเทพมหานครเน้นให้ผู้ป่วย โควิด19 ได้รับการรักษาที่มีความใกล้ชิดกับแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์พร้อมในโรงพยาบาล เพื่อขยายศักยภาพให้กับโรงพยาบาล แต่หากในอนาตค มีจำนวนผู้ป่วยมาขึ้น จนโรงพยาบาลรองรับไม่ได้ กรุงเทพมหานครก็จะใช้ ระบบกึ่งโรงพยาบาลสนาม เหมือนที่นานาชาติทำ(Hotpitel) ตอนนี้มีโรงแรมที่สนใจเข้าร่วม ทั้งหมด 500 เตียง (สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง) และใช้หลักการรักษาตามอาการ หากจำนวนเตียงไม่พอจริงๆ

เรื่องของวัคซีน คาดว่าวันที่ 15 เม.ย. 2564 จะได้รับวัคซันตามจำนวนโดสที่ตกลงไว้คือ 480,000 โดส ตามแผนก็จะสามารถฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอีกจำนวนมาก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co