กทม. เปิดศูนย์พักคอย บางกอกน้อย รับผู้ป่วยโควิดแยกออกจากบ้าน

กทม. เปิดศูนย์พักคอย บางกอกน้อย รับผู้ป่วยโควิดแยกออกจากบ้าน ลดการติดเชื้อด้วยกันเพิ่มอีก ก่อนส่งต่อ รพ.
กทม. เปิดศูนย์พักคอย บางกอกน้อย รับผู้ป่วยโควิดแยกออกจากบ้าน

กทม. เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักพันทุกวัน ประจวบกับเตียงรักษาคนไข้ก็ไม่เพียงพอ ซ้ำทีมบุคลากรการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าก็ยังทำงานหนักแทบไม่ได้พัก แต่การให้ผู้ป่วยโควิดที่มีผลตรวจยืนยันยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน รักษาตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง นั่นก็ยังถือว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อ ถือว่ามีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อกันได้อีก

ล่าสุด คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย เตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ บริเวณวัดศรีสุดารามวรวิหาร

สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย จะใช้อาคารพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของศาลาวิจิตรรัตนศิริวิไล จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย หรือ Community Isolation รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด 19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 90 เตียง แบ่งเป็นชาย 55 เตียง หญิง 35 เตียง โดยผู้ป่วยโควิดที่เข้าพักในศูนย์พักคอย จะได้รับการดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งจะทำการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น โดยเตรียมพร้อมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น อาทิ เตียง ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถุงมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภูมิ รวมถึงระบบกล้อง CCTV เสียงตามสาย และสถานที่ทิ้งขยะติดเชื้อ โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย เป็น 1 ใน 17 แห่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้น โดยศูนย์แห่งนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยในเวลา 10.00 น. โดยจะรับผู้ป่วยจากบ้านมาพักคอยประมาณ 1-2 วัน เพื่อรอส่งต่อโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร มีทีมแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์คอยดูแล ถ้ามีอาการไม่รุนแรงจะให้กินยาฟ้าทะลายโจร ถ้าเริ่มมีอาการก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตให้ครบ 20 ศูนย์ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะทยอยเปิดให้ได้เร็วที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co