🔊 กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

ช่วยลูกหนี้! กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท
🔊 กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

ข่าวดี ใครเป็นหนี้ กยศ. ฟังทางนี้!!!

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้ และปรับเงื่อนไขการผ่อน

ส่วนผู้กู้ยืมที่อยู่ในระบบหักเงินเดือน สามารถขอปรับลดจำนวนเงิน ที่หักเหลือขั้นต่ำ 10 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. เผยว่า “คณะกรรมการ กยศ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์และมีส่วนลดเบี้ยปรับ โดยให้ชำระในงวดสุดท้าย

ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ แอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ กยศ.

2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุน ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ

3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข การผ่อนชำระเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้ และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้

จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อน จากเดิมไม่เกิน 15 ปี เพิ่มเป็นไม่เกิน 30 ปี ขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละราย

ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้ กยศ. ยังมีแนวทางแบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือน โดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หัก เหลือเพียง 10 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - มิถุนายน 2565

หากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในสถานการณ์นี้ กยศ. ได้ลดเบี้ยปรับให้เหลือเพียง 0.5% รวมทั้ง ชะลอการฟ้องคดี บังคับคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีนี้”

อีจัน
www.ejan.co