กรมการขนส่งทางบก ผ่อนผันให้ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ต่อได้ถึง 30 ก.ย. 64

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันใช้ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ต่อได้ถึง 30 ก.ย. 64
กรมการขนส่งทางบก ผ่อนผันให้ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ต่อได้ถึง 30 ก.ย. 64

(26 ก.ค. 64) กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม

ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

และสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

- ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

ขอบคุณภาพจาก : กรมการขนส่งทางบก
อีจัน
www.ejan.co