กรมการเเพทย์ ชี้ ไม่ควรกินฟาวิพิราเวียร์ฟ้าทะลายโจร พร้อมกัน

อย่าซื้อกินเอง อันตราย! กรมการเเพทย์ ชี้ ไม่ควรกินฟาวิพิราเวียร์ฟ้าทะลายโจร พร้อมกัน อาจส่งผลต่อตับ!
กรมการเเพทย์ ชี้ ไม่ควรกินฟาวิพิราเวียร์ฟ้าทะลายโจร พร้อมกัน

ล่าสุดวานนี้ 4 ส.ค.2564 กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) ว่า เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอำนาจซึ่งขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนแตกต่างกัน

โดยมีข้อดีคือ ยานี้ดูดซึมง่าย แบ่งหรือบดเม็ดยาและให้ทางท่อหลอดอาหารได้ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ไม่ต้องปรับขนาดยาอย่างไรก็ตาม ยานี้ก็ถือว่าเป็นยาอันตราย ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

สำหรับผลข้างเคียงของยาที่พบคือ

1.อากาคเคลื่อนไส้อาเจียน

2.อาจทำให้ทากรในครรภ์มีความพิการ หากรับประทานยาในช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก

3.มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ เมื่อรับประทานร่วมกับยาบางชนิด

4.มีผลต่อการทำงานของตับ ดังนั้นไม่ควรรับประทานร่วมกับยาฟ้าทะลายโจร หรือ ยาที่มีผลต่อตับ จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

เพื่อความปลอดภัยไม่ควรซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ นอกระบบ เช่น ทางออนไลน์ เพราะเป็นยาอันตราย

เนื่องจากคุณภาพที่ได้ไม่เพียงพอต่อการักษา และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  ยานี้ไม่ได้จ่ายให้สำหรับผู้ป่วยทุกคน จะจ่ายให้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

สำหรับสิ่งที่ต้องระวัง เนื่องจากไวรัสปรับตัวมีหลายสายพันธุ์ ที่เดิมดื้

อีจัน
www.ejan.co