กรมการแพทย์ ประกาศ 19 ก.ค. 64 เริ่มฉีดวัคซีนโควิดสลับยี่ห้อ

กรมการแพทย์ ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 ฉีดซิโนแวคไปแล้วต้นเดือน ก.ค. 64 เข็มที่ 2 จะได้แอสตร้าเซนเนก้า เริ่ม 19 ก.ค. 64 ชี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
กรมการแพทย์ ประกาศ 19 ก.ค. 64 เริ่มฉีดวัคซีนโควิดสลับยี่ห้อ

(18 ก.ค. 64) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด ให้แก่คนที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค ไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยจะปฏิบัติตามแนวทางสำหรับหน่วยบริการต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของโรค และเพื่อให้การรับวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด

ส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกสังกัดกรมการแพทย์ ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับวัคซีนนะคะ

Related Stories

No stories found.