กรมการแพทย์ ลดจำนวนวันรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในรพ.เหลือ 10 วัน

กรมการแพทย์ แก้ปัญหา จัดการเตียง ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ รักษาตัวใน รพ.เหลือ 10 วัน ต่อจากนั้น ดูอาการอยู่บ้านอีก 14 วัน
กรมการแพทย์ ลดจำนวนวันรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในรพ.เหลือ 10 วัน

วานนี้ (24 เม.ย.64) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรมศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกประกาศเรื่อง คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย

กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า ควรปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

2. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วันนับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังมีอาการ ให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้ จนไม่มีอาการอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกำหนด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก กรมการเเพทย์
อีจัน
www.ejan.co