กรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศ งดเข้า-ออก จังหวัด 9 - 18 เม.ย. 64

กรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศ มาตรการควบคุมโควิด เร่งด่วน ห้าม เข้า - ออก จังหวัด 9 - 18 เม.ย.64
กรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศ งดเข้า-ออก จังหวัด 9 - 18 เม.ย. 64

กรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศ โดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์

มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเเละออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขอความร่วมมือ ประชาชนทุกคน งดการเดินทาง เข้า เเละ ออก จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึง 18 เมษายน 2564 เว้นเเต่หากมีธุระจำเป็น

อ่านมาตรการฉบับเต็ม ตามใบประกาศนี้ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co