กรมควบคุมโรค เผย สหรัฐฯ บริจาค โมเดอร์นา 1 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค เผย สหรัฐฯ บริจาค วัคซีน โมเดอร์นา 1 ล้านโดส ชี้ ห้ามนำไป ขายต่อ
กรมควบคุมโรค เผย สหรัฐฯ บริจาค โมเดอร์นา 1 ล้านโดส

ประเทศไทยยังคงได้รับการสนับสนุนในเรื่องของวัคซีน โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวานนี้ (10 พ.ย. 64) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโดส ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีหลักการว่า วัคซีนที่บริจาคให้รัฐบาลไทย ต้องอยู่ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ คือ จะเป็นการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค อีกทั้งต้องมีการลงนามสัญญากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ นอกจากนี้ ถ้าหากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษา โดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ การบริจาควัคซีนจากประเทศใดให้กับอีกประเทศหนึ่ง จะไม่ดำเนินการผ่านเอกชน เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งยังไม่สามารถกำกับติดตามและรับผิดชอบผลกระทบได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ การรับวัคซีนบริจาคจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ไทยได้รับวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศแล้วเกือบ 10 ล้านโดส จาก 8 ประเทศ โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนในกรณีเร่งด่วน และเป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ที่ไปช่วยเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ จึงมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น การขออนุญาตส่งออก, ทำข้อตกลงกับบริษัทขนส่ง, พิธีการศุลกากร ให้ครบถ้วนก่อนมาถึงประเทศไทย โดยไม่มีการดำเนินงานผ่านองค์กรเอกชนในประเทศผู้บริจาควัคซีนแต่อย่างใด

คลิปแนะนำอีจัน
เชฟน้อย วัย 14 แต่ฝีมือ...ระดับพระกาฬ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co