กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทย พบ โควิด สายพันธุ์อินเดีย สะสมแล้ว 235 ราย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทยพบ โควิด สายพันธุ์อินเดีย สะสมแล้ว 235 ราย กระจายในพื้นที่ 10 จังหวัด เชื่อมโยงจากคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ กทม.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทย พบ โควิด สายพันธุ์อินเดีย สะสมแล้ว 235 ราย
ภาพ อีจัน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว เรื่อง “การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในประเทศไทย” ผ่านทาง facebook live กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

การแถลงข่าว เรื่อง “การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในประเทศไทย”
การแถลงข่าว เรื่อง “การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในประเทศไทย” ภาพ Facebook : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย สะสมในประเทศไทยแล้ว จำนวน 235 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และกระจายในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ จำนวน 206 ราย

-อุดรธานี จำนวน 17 ราย

-พิษณุโลก จำนวน 2 ราย

-สระบุรี จำนวน 2 ราย

-นนทบุรี จำนวน 2 ราย

-นครราชสีมา จำนวน 2 ราย

-ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย

-อุบลราชธานี จำนวน 1 ราย

-สมุทรสงคราม จำนวน 1 ราย

-บุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co