กรมอนามัย เตรียมให้ทุก ศูนย์อนามัย ทำหอพักฟื้นผู้ป่วยโควิดอาการไม่หนัก

กรมอนามัย เร่งให้ทุก ศูนย์อนามัย ทำหอพักฟื้นผู้ป่วยโควิดอาการไม่หนัก แบ่งเบาคนไข้จาก รพ. ให้มีเตียงว่างรับผู้ป่วยอาการหนัก
กรมอนามัย เตรียมให้ทุก ศูนย์อนามัย ทำหอพักฟื้นผู้ป่วยโควิดอาการไม่หนัก

กรมอนามัย เร่งทุก ศูนย์อนามัย เตรียมทำหอพักรักษาผู้ป่วยโควิด อาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ แบ่งเบา รพ. ที่มีเตียงรักษาไม่พอ!

(29 เม.ย. 64) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากเตียงไม่พอ ซึ่งปัญหาดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลให้ได้ทุกคน โดยล่าสุด กรมอนามัย ได้ให้ ศูนย์อนามัย ที่มีสถานพยาบาลให้บริการ ปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วย (Cohort ward) รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่จำเป็นต้องสำรองเตียงไว้ให้กับผู้ป่วยที่มี อาการหนัก ซึ่งขณะนี้เริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ที่ 6 ชลบุรี ได้มีการปรับปรุงเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง ปัจจุบันมีคนไข้ที่มาพักฟื้น 25 ราย ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุก ศูนย์อนามัย ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น ศูนย์อนามัย ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัย ที่ 4 สระบุรี และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วย (Cohort ward) รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ให้เพิ่มมากขึ้น

ภาพจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 6 ชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์อนามัย ที่ 6 ชลบุรี ได้เตรียมการปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะโควิด (Cohort ward) เพื่อรองรับคนไข้ในเขตอำเภอเมืองที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีอาการผิดปกติเล็กน้อยหรือไม่มีอาการผิดปกติ โดยโรงพยาบาลชลบุรีได้ร่วมกันวางแผนกับทีม ศูนย์อนามัย ที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมของ Cohort ward ให้ปลอดภัย เพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุด อาทิ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลคนไข้ นอกจากนี้ ศูนย์อนามัย ที่ 6 ได้เตรียมความพร้อมในชุมชน ท้องถิ่นโดยได้แจ้งการเปิดให้บริการหอผู้ป่วย Cohort ward ต่อเทศบาลตำบลนาป่า ให้รับทราบและประกาศแจ้งแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ให้เข้าใจ เพื่อลดความตื่นตระหนก

ภาพจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ คงช่วยแบ่งเบา รพ. ให้มีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักได้อีกหลายเคส เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ และข้อให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co