กรมอนามัย เปิดผลโพล พบ 2 เดือนหลัง คนไทยป้องกันโควิดน้อยลง

กรมอนามัย เปิดผล "อนามัยโพล" พบ 2 เดือนหลัง (มิ.ย.-ก.ค.) คนไทยป้องกันโควิดน้อยลง
กรมอนามัย เปิดผลโพล พบ 2 เดือนหลัง คนไทยป้องกันโควิดน้อยลง

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด คลี่คลายลงไปมาก ทำให้ประชาชนเริ่มที่จะผ่อนคลายความเข้มงวดกันไปมาก ซึ่งทำให้ภาครัฐหลายฝ่ายกังวลใจกัน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันประชาชนที่วางแผนไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และคุมเข้มตนเองตามหลัก UP (Universal Prevention) เพราะจากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เปรียบเทียบระหว่างเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2565 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการป้องกันโรคลดลง โดยการเว้นระยะห่าง ลดลงจากจากร้อยละ 81.9 เป็นร้อยละ 78.7 การสวมหน้ากากตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะ ลดลงจากร้อยละ 95.1 เป็นร้อยละ 94.8 และการล้างมือเป็นประจำ ลดลงจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 88.9 นอกจากนี้ จากข้อมูลการสังเกตของประชาชนถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานที่ต่าง ๆ พบว่า สถานที่ต่าง ๆ มีจุดบริการล้างมือ แนวโน้มลดลง จากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 81.8 และมีการระบายอากาศที่ดี ลดลงจากร้อยละ 58.7 เป็นร้อยละ 53

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ของโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมือสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาวนี้ ควรจัดให้มีจุดบริการล้างมือที่เพียงพอ และดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

คลิปอีจันแนะนำ
รำแก้บนรอบโบสถ์ เพื่อเธอคนเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co