กระทรวงการคลัง เตรียม เยียวยาข้าราชการ ผ่านโครงการ เราผูกพัน

กระทรวงการคลัง เตรียม เยียวยาข้าราชการ กว่า 1 ล้านคน ผ่านโครงการ เราผูกพัน โดยใช้แนวทางการจ่ายเงินเช่นเดียวกับโครงการ เราชนะ
กระทรวงการคลัง เตรียม เยียวยาข้าราชการ ผ่านโครงการ เราผูกพัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือข้าราชการ ในชื่อโครงการ “เราผูกพัน” ซึ่งจะสามารถเยียวยาข้าราชการได้กว่า 1 ล้านคน โดยขณะนี้กำลังเร่งสรุปรายละเอียด เนื่องจากประชากรกลุ่มอื่น ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ยกเว้นกลุ่มข้าราชการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มสุดท้าย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภาพ เว็บไซต์ thaigov.go.th

โดยการช่วยเหลือเยียว เบื้องต้นคาดว่าอยู่ในลักษณะการช่วยลดค่าครองชีพ ส่วนรูปแบบจะเหมือนกับโครงการ “เราชนะ” หรือแตกต่าง ต้องรอผลการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

“กระทรวงการคลัง กำลังดูรูปแบบว่าจะจ่ายเงินกลุ่มข้าราชการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะศึกษาแนวทางการจ่ายเงินจากโครงการ “เราชนะ” โดยตอนนี้กระทรวงการคลังมีข้อมูลข้าราชการที่เหมาะสมได้รับสิทธิ์อยู่ในระบบหมดแล้ว”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co