กระทรวงแรงงาน เปิดขั้นตอนจองคิว ตรวจโควิด19 สิทธิผู้ประกันตน ม.33,39,40

รู้ไว้ใช้รับสิทธิ์ เปิดขั้นตอนจองคิดขอตรวจโควิด19 สิทธิผู้ประกันตน ม.33,39,40
กระทรวงแรงงาน เปิดขั้นตอนจองคิว ตรวจโควิด19 สิทธิผู้ประกันตน ม.33,39,40

#รู้ไว้ใช้รับสิทธิ์ วันนี้ (17เม.ย.2564) อีจันมาแนะนำวิธีการใช้สิทธิ์ ในการตรวจหาเชื้อ โควิด19 สิทธิผู้ประกันตน มาตรา33 ,39,40 ต้องลงทะเบียนและมาตามวันเวลานัดเท่านั้น!!!

จากกรณีที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้มีการตรวจเชื้อ โควิด19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา33,39และ40 เพื่อดูแลประชาชนที่ใช้สิทธิดังกล่าว

โดยผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเชื้อ โควิด19 ต้องดำเนินการดังนี้

1.เข้าสู่หน้า Google.com

2.พิมพ์ค้นหาคำว่า “แรงงานเราสู้ด้วยกัน”

3.คลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

4.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขพาสปอร์ต

5.กด “เช็กข้อมูลระบบ”

6.จากนั้นระบบจะให้ประเมินความเสี่ยง (ให้คลิกเลือก) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดไว้

7.กรอกข้อมูลทั่วไปตามความเป็นจริง

8.จากนั้น “กดบันทึกข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับคิว วัน เวลา ให้มารับการตรวจ ซึ่งต้องมาตามวันเวลาที่นัด เพื่อลดการแออัดรอคิว แต่หากรายใดที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า มาขอตรวจจะไม่ได้ตรวจทันที ต้องลงทะเบียนก่อน.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co