AD

กรุงเทพ คลายล็อก ร้านอาหาร ผับ บาร์ อาบ อบ นวด เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม

เปิดได้ตั้งแต่วันนี้ ! กรุงเทพ คลายล็อก ร้านอาหาร ผับ บาร์ อาบ อบ นวด เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม สถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ตามปกติ
กรุงเทพ คลายล็อก ร้านอาหาร ผับ บาร์ อาบ อบ นวด เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม
AD

ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 ภายหลังการประชุม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร ได้แถลงข่าวถึงกรณีนี้ว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ของรัฐบาลมีมติกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม โดยให้กรุงเทพมหานครลดระดับเป็น 1 ใน 8 จังหวัดพื้นที่ควบคุม และผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญได้แก่

ร้านอาหาร สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม จำหน่ายสุราได้ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร ไม่อนุญาตให้มีโต๊ะยืน และไม่ให้มีพื้นที่เต้น เพื่อลดความใกล้ชิด ลดการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามาตรการ โดยควบคุมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หมอชนะ หรือการลงเอกสารบันทึกอย่างเคร่งครัด

AD
AD

นอกจากนี้ สถานประกอบการประเภทยิม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกาย สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และสามารถจัด Class ฝึกสอน สนามแข่งขันเปิดให้มีการเข้าชมได้ แต่จะมีข้อกำหนดสำหรับกีฬาแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน การประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดการแสดง สามารถจัดได้แต่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน และถ้าเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน ส่วนโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งสามารถเปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการควบคุม ซึ่งมาตรการผ่อนปรนทั้งหมดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 ก.พ.) เป็นต้นไป

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจในตลาด จำนวน 466 แห่ง กลุ่มเสี่ยง จำนวน 44,328 ราย พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย ตรวจในสถานประกอบการ 128 แห่ง แรงงานจำนวน 16,777 คน พบผู้ติดเชื้อ 25 ราย ตรวจในชุมชน ประชาชนจำนวน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 35 ราย ทั้งนี้ไม่รวมการตรวจในสถานพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจไปแล้วกว่า 50,000 ราย และไม่รวมโรงพยาบาลนอกสังกัด แต่อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังคงมีการตรวจเชิงรุกในสถานที่ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co