กรุงเทพ ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 1 แสนโดส!

กรุงเทพ ยอดติดเชื้อไวรัสพุ่ง 138 ราย ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 103,333 โดส
กรุงเทพ ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 1 แสนโดส!

จากกกรณี การแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ประจำวันที่ 9 เม.ย. โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 401 ราย โดยกรุงเทพ มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง 138 ราย

อย่างไรก็ดี มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนโควิด ที่มีการนำเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีการฉีดไปแล้วจำนวนเท่าไหร่

สำหรับในส่วนของกรุงเทพ นั้น จากการรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกมาเผยข้อมูลแล้วว่า มีการฉีดวัควีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพไปแล้ว 103,333 โดส โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ยอดผู้รับวัคซีน 7,731 โดส แบ่งเป็นการฉีดให้แก่ 6 กลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่

1.บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข +3,150 ราย (สะสม 55,126 ราย)

2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 884 (สะสม 11,616 ราย)

3.เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย +1,055 (สะสม 10,194 ราย)

4.บุคคลที่มีโรคประจำตัว +825 ราย (สะสม 7,625 ราย)

5.ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง +1,857 ราย (สะสม 18,772 ราย)

6.จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม +1,452 ราย (สะสม 7,121 ราย)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co