ก.ล.ต. ให้ หมอบุญ - THG ชี้แจง กรณี เซ็นสัญญานำเข้า วัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ให้ หมอบุญ - THG ชี้แจง กรณี เซ็นสัญญานำเข้า วัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาท
ก.ล.ต. ให้ หมอบุญ - THG ชี้แจง กรณี เซ็นสัญญานำเข้า วัคซีนไฟเซอร์
หมอบุญ - THG ชี้แจงภาพ อีจัน

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG และนพ.บุญ วนาสิน หรือ หมอบุญ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาท จากการผิดเงื่อนไขของสัญญา

เอกสารข่าวต้นฉบับ
เอกสารข่าวต้นฉบับภาพ ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ก.ล.ต.

สืบเนื่องจาก นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ THG ให้ข่าวผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ว่า ภายในสัปดาห์นี้จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ต่อมาในวันเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่า

"ขณะนี้กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผน หรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ แต่อย่างใด"

รวมทั้ง นพ.บุญ ยังกล่าวถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจำเป็นจำนวน 500-600 ล้านบาท เนื่องจากผิดเงื่อนไขของสัญญาด้วย ด้าน ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ THG และนายบุญชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งให้ THG เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ THG และ นายบุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ให้ชี้แจงกรณีดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2564

อีจัน
www.ejan.co