กลุ่มบริษัท ยูนิไทย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน ให้ กรมการแพทย์

กลุ่มบริษัท ยูนิไทย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน ให้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19”
กลุ่มบริษัท ยูนิไทย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน ให้ กรมการแพทย์
ยูนิไทย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจนภาพ อีจัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงและส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้สานต่อโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทยูนิไทย คือ “การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน และสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

ภาพ กลุ่มบริษัท ยูนิไทย

ซึ่งบริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดย ดร.จารุวรรณ ส่งแสง ผู้จัดการอาวุโสแผนก Chartering กลุ่มบริษัทยูนิไทย และ IMC Shipping Co Pte. Ltd., พร้อมด้วย คุณพรเพ็ญ ด่านภักดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย และคุณคมกริต ชลวัฒน์) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OLV-10 จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 111,000 บาท แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ณ อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co