กัมพูชา อนุมัติเนรเทศ ชาวต่างชาติ ผิดกฎ กักตัว โควิด

นายกรัฐมนตรี กัมพูชา อนุมัติเนรเทศ ชาวต่างชาติ ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับการกักกันตัว หรือ ผิดกฎ กักตัว โควิด
กัมพูชา อนุมัติเนรเทศ ชาวต่างชาติ ผิดกฎ กักตัว โควิด
ภาพ XINHUA

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อนุมัติการเนรเทศชาวต่างชาติ ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับการกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) หรือ หลบหนีการรักษา และปฏิเสธให้ความร่วมมือกับทางการ

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมา (22 กุมภาาพันธ์ 2564) จดหมายที่ลงนามโดยสมเด็จฮุนเซน ระบุว่า

“ชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนข้อบังคับจะถูกเนรเทศออกจากกัมพูชาและห้ามกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ขณะชาวกัมพูชาที่ฝ่าฝืนข้อบังคับจะถูกดำเนินการตามกฎหมายของประเทศ”

ภาพ XINHUA

ทั้งนี้บริษัทที่ละเลย ที่จะให้ความร่วมมือกับทางการ ในการติดตามผู้ป่วยต้องสงสัย กลุ่มเสี่ยง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและต้องยุติการดำเนินงานด้วย

นอกจากนี้ยังมีจดหมายเสริมอีกด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในชุมชน

อีจัน
www.ejan.co