กาญจนบุรี สั่งปิดหมู่บ้านอีต่อง 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 16 ราย

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งปิดหมู่บ้านอีต่อง แหล่งท่องเที่ยวดังในอำเภอทองผาภูมิ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มวันเดียว 16 ราย
กาญจนบุรี สั่งปิดหมู่บ้านอีต่อง 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 16 ราย

(10 พฤษภาคม 2564) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการปิดหมู่บ้านอีต่องเป็นการชั่วคราว หลังการระบาดโควิดในหมู่บ้านรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพียงวันเดียว พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นถึง 16 ราย ทำให้ยอดรวม ของผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านอีต่อง เพิ่มขึ้นเป็น 24 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านอีต่อง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มก้อนและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสำคัญของอำเภอทองผาภูมิ หากปล่อยปละละเลยไปอาจจะทำให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านอีต่องชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด โดยห้ามไม่ให้มีบุคคลใดเข้าออกในหมู่บ้านระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2564

ยกเว้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังห้ามบุคคลในพื้นที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณป้อมตำรวจเชิงเขา สถานีตำรวจภูธรปิล็อกด้วยซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Stories

No stories found.