การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ผ่อน ชำระ ค่าไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ผ่อน ชำระ ค่าไฟ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ผ่อน ชำระ ค่าไฟ

เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA โพสต์ข้อมูลมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

โดยให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ โดยมีข้อความว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า มีดังนี้

ขอบคุณภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

- http://installment.pea.co.th

- แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

- http://www.pea.co.th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจันแนะนำ
จะใช้ชีวิตยังไง? ศูนย์ปฏิบัติการ 1287 หักเงินเกลี้ยงบัญชี

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co